top of page

PRIVACY VERKLARING - MADEBYJIPS.COM

 

Made by Jips, gevestigd te Loosdrecht aan de Vuntuslaan 21 (1231 NP) is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Contactgegevens:

https://madebyjips.com

Vuntuslaan 21 1231 NP Loosdrecht

+31 610 440 669

 

Persoonsgegevens die Made by Jips verwerkt

Made by Jips verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van haar diensten en/of omdat u deze zelf aan haar verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die worden verwerkt:

- Voor- en achternaam

- Geslacht

- Geboortedatum

- Geboorteplaats

- Adresgegevens

- Telefoonnummer

- E-mailadres

- IP-adres

- Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch

- Locatiegegevens

- Gegevens over uw activiteiten op onze website

- Gegevens over uw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk)

- Lijst met contactgegevens van de klant via een app

- Internetbrowser en apparaat type

- Bankrekeningnummer

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Made by Jips heeft via haar website of dienstverlening geen intenties om gegevens te verzamelen over website bezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij deze toestemming hebben van ouders of voogd. Made by Jips kan echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Made by Jips raadt ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat Made by Jips zonder die toestemming persoonlijke gegevens heeft verzameld over een minderjarige, neem dan contact op via madebyjips@gmail.com, dan verwijdert Made by Jips deze informatie.

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Made by Jips verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- Het afhandelen van uw betaling

- Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder

- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

- U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

- U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken

- Om goederen en diensten bij u af te leveren

- Made by Jips analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.

- Made by Jips volgt uw surfgedrag over verschillende websites waarmee Made by Jips haar producten en diensten afstemt op uw behoefte.

- Made by Jips verwerkt ook persoonsgegevens als Made by Jips hier wettelijk toe verplicht is, zoals gegevens die - Made by Jips nodig heeft voor haar belastingaangifte.

 

Geautomatiseerde besluitvorming

Made by Jips neemt #responsibility op basis van geautomatiseerde verwerkingen betreffende besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Made by Jips) tussen zit. Made by Jips gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen:  - WWW.WIX.COM  

 

 

Hoe lang Made by Jips persoonsgegevens bewaart

Made by Jips bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Made by Jips hanteert de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens: 

 

Het versturen van nieuwsbrieven

Uw e-mailadres en voornaam worden opgeslagen in Wix.com De opslag van uw gegevens is voor onbepaalde tijd. U kunt zich namelijk op ieder gewenst moment uitschrijven via de link onderaan de nieuwsbrieven of door een mail te sturen naar madebyjips@gmail.com

 

Contact opnemen

Op het moment dat u contact opneemt met Made by Jips via mail, worden meegestuurde gegevens, bijvoorbeeld  naam, bedrijfsnaam en e-mailadres, opgeslagen in de mailserver van Wix. De opslag van die gegevens is voor onbepaalde tijd.

 

Analytics

De gegevens die Analytics op de website verzameld zijn anoniem, dus niet verbonden aan uw naam, bedrijf of e-mailadres. Deze gegevens worden voor onbepaalde tijd bewaard binnen Google Analytics.

 

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Made by Jips verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten Made by Jips een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Made by Jips blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die Made by Jips gebruikt

Made by Jips gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Made by Jips gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatst Made by Jips cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij uw eerste bezoek aan onze website heeft Made by Jips u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

 

Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale media-bedrijven. Hieronder een overzicht: [ Bijvoorbeeld: Cookie: Googly Analytics  Naam: _utma 

Functie: Analytische cookie die websitebezoek meet Bewaartermijn: 2 jaar ]

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Made by Jips en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die Made by Jips van u beschikt in een computerbestand naar u of een andere door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevens overdragen van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar madebyjips@gmail.com. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Made by Jips reageert zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Made by Jips wijst u er tevens op dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Hoe Made by Jips persoonsgegevens beveiligt 

Made by Jips neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via madebyjips@gmail.com

bottom of page