top of page

Social Media

DISCLAIMER - MADEBYJIPS.COM

Alle informatie op de website www.madebyjips.com is uitsluitend indicatief en kan op ieder moment zonder verdere aankondiging worden gewijzigd.

 

Vrijwaren 

Gebruikers vrijwaren Made by Jips voor alle schade voortvloeiend uit of in verband houdende met informatie verstrekt door middel van de website. Gebruikers vrijwaren Made by Jips voor iedere vorm van aansprakelijkheid, schade die wordt toegebracht derden hieronder begrepen.

 

Prijzen

Voor prijzen en andere informatie over producten op de website geldt een voorbehoud van mogelijke programmeer- en typefouten. Aanbiedingen zijn geldig in de actieperiode zoals aangegeven op de website. Gebruikers kunnen op basis van dergelijke programmeer- of typefouten geen overeenkomst claimen bij Made by Jips.

 

Auteursrecht

Het is verboden de door Made by Jips verstrekte kennis, informatie, strategieën of content in welke vorm dan ook aan derden te vervreemden, tonen of op een andere wijze in gebruik te geven, anders dan passend binnen de met Made by Jips gesloten overeenkomst. 

 

Het niet toegestaan informatie, afbeeldingen of andere content op deze website te vermenigvuldigen, te kopiëren, te verspreiden, commercieel te verkopen of op te nemen in wat voor vorm dan ook. Voorbeelden: eigen cursus, event, training, coaching, content, platform, blog, etc.

 

Klachten

Mocht u ontevreden zijn over de website dan kan beklag worden ingediend per mail. In de mail  beschrijft u zo duidelijk mogelijk uw klacht, tevens dient u uw volledige naam en adresgegevens te verstrekken. Een klacht die niet duidelijk is omschreven, wordt niet in behandeling genomen. Klachten worden omstreeks binnen 14 werkdagen in behandeling genomen. 

 

Made by Jips kan geen garantie aangaande de juistheid en / of volledigheid van de informatie op de website geven en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de juistheid of volledigheid van de op de website gepubliceerde gegevens. 

bottom of page